• icon Cimbalová kapela
  • icon Evergreenová kapela
image
image

Spolupráca s folklórnymi súbormi

Členovia kapely Kuštárovci začínali svoju hudobnú dráhu vo folklórnych súboroch. Popri svojom pôsobení ako sólo kapela spolupracujú s viacerými súbormi (Klnka, Poleno, Vienok, Gymnik, Dolina, Lipa...), či už formou nahrávania hudobných podkladov alebo aktívnou účasťou na vystúpeniach a zájazdoch.