• icon Cimbalová kapela
 • icon Evergreenová kapela
image
image

Cimbalová kapela

Variácie zloženia kapely:

 • primáš a sólo spev, 2. husle, viola, kontrabas a cimbal
 • primáš, 2. husle, viola, kontrabas

Kapelu môžu dopĺňať:

 • speváčky
 • tanečné páry v ľudových krojoch z viacerých regiónov Slovenska
 • inštrumentalista – hra na slovenské ľudové hudobné nástroje (fujara, koncovka, píšťalka, gajdy)

Repertoár:

 • slovenské ľudové piesne, rusínske, rómske a židovské
 • medzinárodné piesne: moravské, české, maďarské, poľské, lotyšské, litovské, fínske, ukrajinské, ruské, rumunské, bulharské, macedónske, srbské, chorvátske, talianske, grécke, španielske, albánske, turecké, arabské, kazašské, čínske, nepálske, japonské, kórejské, mexické, americké, peruánske a kanadské
 • šlágre (evergreeny): slovenské, české, poľské, ruské, talianske, nemecké, francúzske, španielske, anglické a americké
 • tanečná hudba: tangá, foxy, foxtroty, valčíky, polky, čardáše a pomalé tanečné skladby
 • úryvky z niektorých muzikálov a operiet: Fidlikant na streche, Modrá ruža, My fair lady, West side story, Čardášová princezná, Veselá vdova
 • vianočné piesne a koledy

Kapela môže, podľa požiadaviek klienta, účinkovať v krojoch alebo v spoločenskom oblečení.